24 mondat adventtől adventig

Spirituális adventi naptár

Dec. 1.

Volt egyszer egy Teljesség, lelki békével, nyugalommal, gondtalansággal, Szeretettel átitatva – ez volt az otthonod.

Dec. 2.

A Teljességnek volt egy kapuja, a kapun kívül egy másik világ, amitől a Teljesség Ura eltiltott.

Dec. 3.

Egy ideig jó volt így neked, de kíváncsi voltál a kapun kívüli világra, és nem értetted, miért ne mehetnél oda, mégis miért tilt neked meg bármit is bárki?

Dec. 4.

Ezért úgy döntöttél, kimész abba a másik világba, kockára téve azt, hogy sosem térhetsz vissza.

Dec. 5.

Kimentél, és belecsöppentél egy torz világba, ami az otthonodhoz képest sötét, veszélyekkel és fájdalommal teli.

Dec. 6.

Lelkedben a béke helyét átvette a félelem, megtapasztaltad a gyűlöletet, az erőszakot, a szenvedést, betegséget és halált.

Dec. 7.

Haragudtál a Teljesség Urára, amiért bezárta mögötted az ajtót, és nem engedett vissza.

Dec. 8.

Azóta küzdesz, fáradtsággal szerzed kenyered, és nyögöd a rabszolgasors igáját, a hatalommal való visszaélést, a kizsákmányolást.

Dec. 9.

Sokszor úgy érzed, összeroskadsz a terhek alatt, hogy az élet csak munkából áll, hogy a munka elveszi az időt a szeretettől, a családtól.

Dec. 10.

Megtapasztaltad a kapcsolatok válságát és halálát, látod, vagy magad is átéled, ahogy a párok elválnak, hogy gyermekeknek hiányolniuk kell szüleiket, ahogy az otthonok folyamatosan hűlnek ki.

Dec. 11.

Látod, és hallod a hazugságáradatokat, tévében, médiában, hazudik az, kinek feladata a védelem lenne, nem téged szolgálnak, hanem önös érdekeiket, csak hatalmat és pénzt akarnak, eladni akarnak, mindegy ki vagy, mindegy mit gondolsz, vagy mire vágysz, csak egy vásárló vagy, munkaerő, szavazópolgár, elnyomható hatalom-szolga.

Dec. 12.

Látod, ahogy tragédiák történnek: természeti katasztrófák, gyilkosság, nemi erőszak, gyermekek kizsákmányolása vagy elhagyása, betegségek, terrorizmus, halál.

Dec. 13.

A szeretet erőtlen, csak pislákol a lelkekben, s aki szeretetre vágyik, már az is sokszor csak betegen képes szeretni.

Dec. 14.

Megjelent egy csillag az égen – szemléld az eget, mit hirdet?

Dec. 15.

A csillag hírt vitt keleti bölcseknek, akik még értették a csillagok nyelvét, s megüzente nekik: Valami új kezdődik.

Dec. 16.

Megjelent egy angyal, egy 14 éves lánynak, s megsúgta neki: Valami új kezdődik, a Világ sóhajtozására válasz születik.

Dec. 17.

Csillag, angyal, egyre megy, a borzalom folytatódott: gyermekgyilkosság, hatalmi játszmák, háborúk, vérontás, nőelnyomás.

Dec. 18.

Ha hiszel is, küzdesz: küzdesz önmagaddal, másokkal, a gonosszal, hogy jót tegyél, hogy boldog legyél, mert az élet nem lehet teher.

Dec. 19.

De az elnyomás folytatódik, a társadalom hullik szét, emberek elnyomva, éhezve, nélkülözve, leigázva, minden reménytelennek tűnik: meddig még?

Dec. 20.

Fotó: Rózsa Gábor

A Világ sóvárogva várja az istenfiak megjelenését, de hol vannak – te az lennél?

Dec. 21.

Mit gondolsz, lehet ezt az életet jobban csinálni, lehet békességben élni?

Dec. 22.

Mit gondolsz, te mit tudsz tenni ezért? – Akarsz tenni? – Vagy csak a saját terülted véded, az ajtóra pedig kiírod: Ne zavarj!

Dec. 23.

Mit gondolsz, visszajutunk valaha a Teljességbe?

Dec. 24.

Ma megszületett a Fiú, aki kaput nyit a Teljességre, időről időre megpihenhet nála a lelkünk, mígnem végleg visszalépünk elvesztett Otthonunkba.

28 Replies to “24 mondat adventtől adventig

  1. December 2. A kapun kívül viselni kell a tetteik következményét! A teremtő jobban szereti a Jézus követőket!

   1. December 3.
    Isten mindig tudja, hogy nekem mi a jó és mi lehet káromra és vesztemre.
    “Uram, legyen meg a Te akaratod!”

   2. Esetleg érdemes lenne megvárni a 24 mondatot, hogy látszódjék az üzenet, és az ív, amit leír.

 1. Dec. 4. Én megbántam, hogy kimentem abba a másik világba. Huszonéves koromban nem vettem kezembe az írást, ami segített volna eligazodni az Isteni intelemmel kapcsolatban. Ez a tévelygés sok mindenre, a családi életemre is hatással volt. Már megbántam önző tetteimet!

 2. Ahogy írtam, tényleg megjártam a torz világot, de mind ezt magamnak, az önfejűségemnek is köszönhetem. Ezzel csak egy baj van, még a visszafordulás után is, hogy hatása, következménye – visszatérés esetén sem – múlik el nyomtalanul! Szeretnék írástudóvá és Jézus követővé válni!

 3. Nekem a félelemből jutott ki több, igazán rosszabb nem volt a sorsom. Nem jutott eszembe, hogy az írás eligazíthatott volna. Most már sokkal jobb, a magam erejéből tértem be Isten házába.

 4. Ezt a mondatot én sem tudtam volna jobban elmondani! A mondat minden szava mögötti tartalom igaz és így ez mind megtörtént velem.

 5. Igen, úgy érzem, hogy összeroskadok a terhek alatt, hogy az élet csak mindig munkából áll, hogy a munka elveszi az időt a szeretettől, a családtól. A gyermekeim közben megnőttek, és visszahozhatatlan pillanatokról maradtam le!

 6. Igen, házasságban is megtapasztaltam a kapcsolat válságát, A folyamatot nem lehetett visszafordítani, válás lett a vége. Bármennyire racionális volt a válási folyamat, a család minden egyes tagjában lelki sérülést okozott. A lelki egyensúly felbomlását semmivel nem lehetett pótolni! Főleg a gyerekek szenvedték el a mi békétlenségünket. A logisztika, a mérnöki gondolkodásmód, a jó rendezvényszervezés, soha nem pótolta már az otthon melegét! Mindenki szenvedte a család széthullását! Azóta a családi alkalmak, ünneplések sem olyanok már régen! A gyerekektől, ugyan, biztatást kaptam “új anyuka” családba való behozatalára, de nem sok köszönet volt benne. A szerényebb kísérletezéssel fel is hagytam. Bízom a Teremtőben, hogy azért nem maradok – szövetséges – társ nélkül.

 7. A média közvetlen nem érint, az össznépi hülyeség lepereg rólam! ismerek olyan barátokat és ismerősöket, kik készek ölre menni a hazug önző, s igazságtalan politika miatt! Soha nem lesz demokrácia a világon! Kik tehetnének v.mit elvannak kényelmesedve! A középszer politikusok játszák a fejüket demagóg, naiv és önző módon! Tisztelet a kivételnek! A reklámok is hidegen hagynak, ha lenne pénzem sem dőlnék be a kereskedelmi csalinak! Most Advent idején ki sem megyek az utcára, látni sem akarom azt a sok csiri-biri-t amit az Istenadta nép oly annyira szeret! A nép azt sem tudja, hogy a megváltó születésnapját készülünk üdvözölni! Igen, valahol elnyom a mindenkori hatalom, mert a munkám nincs rendesen elismerve! Áldás, Békesség!

 8. Igen! Látom és hallom a tragédiák történését. Istennek hála ezek a dolgok közvetlenül nem érintenek. Azért, mivel nem csak rólam van szó, nem vagyok feldobva, mert féltem a gyermekeimet. Nem jó világ már ez, csak abban bízhatunk, hogy Istenünk mindent lát és ennek megfelelően fog cselekedni a meg nem térő bűnösökkel szemben. Próbatétel már ez a javából, s ezzel csak az a baj, hogy Isten büntetésével a jók egy része is áldozatul esik! Az öregek régen azt mondták, hogy “egy háború észhez téríti majd a népet.” Van is ebben valami, mert a Teremtő Isten, ilyenkor – a pusztulásban – tudja megmutatni a rossz, gyűlölködő életvitel ellentétének megfelelő, szeretetet – érzés – összetartozás vágyát.

 9. Így van! A hazug világ teljesen kiégeti az Embert! Az igazi emberi erények már nem erények. A párválasztásban is becsapják már egymást, a szövetséget kötni kívánó társak! Minden hamis és hazug! Az önző (N=0,-1)emberi elvárások, a szerelem csendes gyilkosává váltak. Az embertársi kapcsolatok számítóvá váltak. Nehéz már olyan ismerőst, főnököt, rokont, barátot és kedvest találni, aki őszintén és önzetlenül tud szeretetet nyújtani vagy szeretni! Sajnos, utólag tudom már csak, hogy Jézus mindig ott lett volna mellettem, csak figyelnem kellett volna Ő rá!

 10. Most már tudom, hogy mit hirdet a csillag, ezt tudtam a konfirmáció alkalmával is, de időközben erre nem annyira gondoltam. Utólag tudom már, hogy jobban jártam volna –
  én is és a környezetem is – ha következetesen, Jézus követővé váltam volna! A korábbi eklektikus életvitelemnek most is iszom a levét! Örülök, hogy visszataláltam Jézushoz!
  Nekem, naponta ad erőt a Biblia olvasó kalauz egy-egy mondata. Az egyetemi szintű biblia iskolai ismeret óráktól azt várom, hogy idővel írástudóvá váljak!

 11. Valami új kezdődik. Nekem az új kezdődik helyzet ideje 1999. Ekkor költöztünk Debrecenbe, és új anyaszent egyházat kerestem. Ez volt, és jelenleg is az én egyházközségem. Senki sem kért meg, hogy ide jöjjek, teljesen ismeretlenül ültem be a Templomba és hallgattam a szolgáló lelkipásztorok prédikációit. mindenféle előzetes mérlegelés nélkül döntöttem el, hogy én ide tartozom! Senkit sem ismertem! Azóta is itt vagyok! Az Isten szent lelke által közvetített igét azóta is szeretem hallgatni!

 12. “A Világ sóhajtozására válasz születik” Becsülni kell a Mária és József küldetését! már régen elvesztünk volna, ha nincs az sok áldozati forma, mely elég lenne a kiengesztelésünkre! Isten, Jézust jó hogy elküldte hozzánk. Jézus tanítása és önzetlen áldozatvállasa mindenki számára példaértékű kell, hogy legyen. naponta követek el bűnöket én is, de Jézushoz való imádkozásom után mindig megkönnyebbülten érzem magam.

 13. A gyermekgyilkosságokról hallok a meggondolatlan lány anyukák okán is! A háborúkat még nem is említettem! A hatalmi játszmák, háborúk, vérontás, nőelnyomás, mind idetartoznak! borzasztó világ ez! De meddig van kegyelem? Egyszer csak betelik a pohár és a próbatételnek is vége lesz! A Női elnyomással nem értek egyet, Ők nagyon hasznos tagjai az emberi társadalomnak!

 14. Ha hiszel is, küzdesz: küzdesz önmagaddal, másokkal, a gonosszal, hogy jót tegyél, hogy boldog legyél, mert az élet nem lehet teher.

  Természetesen voltam már elcsüggedve, de önerőmből igyekeztem talpon maradni! A sírás legtöbbször segített, de ugyanúgy hasznos volt a szívem kitárása is Jézus felé! A gonoszt mire észreveszem a nyakamban van és igyekezne megfojtani! Szerintem Isten Szent lelke ad annyi erőt, hogy ne gyengüljek meg. A gonosz sajnos kitapasztalta a gyenge pontomat és mindig ott támad! Istennek még nem mutattam meg minden ügyes tevékenységemet, ezért további célom van még az életben!

 15. Nagyon jó, hogy Magyarországon nincs elnyomás! Az idősebbek tudják ezt, hogy milyen volt ez korábban. A nyomor végét akkor mi sem láthattuk! Reménykedtünk a változásban, volt aki imádkozott, ahogy van ez a nemzeti imádságunkban is! Imádkozni következetesen kell, hogy hitelesebb legyen a kérésünk Istenhez a könyörület és a kegyelem vonatkozásában. Én belenőttem a szocializmusba, s ezért nem tűnt fel az embertelen elnyomás és a szegénység. A rendszerváltás nem gyógyította be a magyar társadalom sebeit. A szétvert közösségek, családok, egyházak, pártok, egyesületek, stb. a mai napig nem tudtak rendesen rehabilitálódni! A magyar társadalomban több, kormányokat átívelő egyezségek kellenének! Szóval, jelenleg jó irányba halad a társadalmunk, de még több Jézus követő állampolgár kellene, hogy a jobbításban való hit erősebbé váljon! Helyezzük életünket Isten kezébe! Ő adhat reményt nekünk a változáshoz! A változás idejének kezdetét soha sem tudjuk! Istennél minden lehetséges! Higgyünk szent lelke erejében!

 16. A Világ sóvárogva várja az istenfiak megjelenését, de hol vannak – te az lennél?

  Elég szomorú, hogy a világ, nem az egy igaz Isten kegyelmét és szeretetét várja?
  Én azt várom! Önjelölt-Isten sajnos sok van, még az én környezetemben is előfordul. ( Ők a N=0.1 emberek) A legjobb, ha szerényen élünk és ha lehet kövessük és alkalmazzuk a Biblia tanítását! Én, nem tudnék ilyen lenni! Én békességben szeretnék már élni! Nyilván csetlek-botlok a hétköznapokban, de imával, melyben benne van bűnbocsánat kérés is, a megkönnyebbülés után tovább tudok haladni! Egy jobb és Boldogabb világ után vágyódom! A megváltó közelgő születés napjának ünneplése is erre emlékeztet.

 17. Szerintem, bizonyos feltételek teljesülése mellett, lehet az életet jobban csinálni! Összetett dolog ez, mert a kiegyensúlyozott boldog szülőkig kellene visszamenni. A felnövekvő gyermek, az otthon látott példát tuja továbbvinni a saját házasságába, s így tovább! A világi társadalomnak is van felelőssége a polgárok, hívők társadalmi-gazdasági és politikai keretének biztosításában. Az egyházi iskolák sikeresebbek tudnak lenni – feltételezve azt, hogy a gyermek őszinte meggyőződéssel választja a család vallás-felekezetének megfelelő iskolát – mert stabilabb és erkölcsileg rendezett családok köréből tudja tanítványait kiválasztani. A magyar Oktatáspolitika akkor lenne hatékonyabb, ha minden párt, egy kormányokon átívelő törvényjavaslattal állna elő! Nagyon sok baj van iskolánkban a hazafias neveléssel is! Fiataljaink a magyar Himnuszt sem éneklik! A magyar emberek nagy része szégyenli a magyar zászlót. (Magyarkodásnak tartják, aki a nemzeti színnel kapcsolatos ruházatot, vagy tárgyat viseli) Még is azt gondolom, hogy lehet jobban csinálni az életet! Jézus tanítása sokat tudna az embereknek segíteni! Itt a lehetőség, figyeljünk oda a megváltó születésének ok okozati összefüggéseire! Ha mindenki a házi áldás szövegét követné, boldog lehetne az egész életében. “Hol Isten, ott szükség nincsen!”

 18. Én a családban és a szakmában tudom az életet jobban csinálni. A család nekem nagyon fontos, az ősök, nagyszülők és szülők példáját szeretném követni és aktualizálni az életvitel-technikát a XXI. századra. Nagyon fontos, hogy ezen az úton, egy jól kiválasztott kedves és szövetséges is – egyetértésben – velem tartson. A gyermekeimnek szeretnék (szerettem volna) jó páros kapcsolati és házaséleti példát mutatni!
  Sajnos a kívánalmam derékba tört, mert 28 éves házasság után elváltunk. Nagyon szégyelltem ezt a gyermekek előtt. Mind a ketten hibások voltunk!
  A munkámban akkor leszek elégedett, ha tudásom legjavát tanítványaim munkája által megsokszorozzam! A bibliaiskolai önképzés által szeretnék jó írástudó lenni!

 19. Szerintem igen! A Teremtő Isten jelenleg még türelmes, örömmel fogadja be akár egyesével is a benne bízó hívőket. De eljön az az idő, mikor bezárja a menyeknek országa kapuját. A próbatétel már folyik, lesznek természeti katasztrófák, háborúk, s az ezzel együtt járó éhezés, járvány és halál! Az Isten tiszta helyzetet akar teremteni! Az örökös békétlenséget fel akarja számolni! Káin – a még meg nemtért – leszármazottait megakarja leckéztetni! A Jézus Krisztushoz megtért emberek a Teljességet fogják Élvezni!

 20. Szerintem igen! A Teremtő Isten jelenleg még türelmes, örömmel fogadja be akár egyesével is a benne bízó hívőket. De eljön az az idő, mikor bezárja a menyeknek országa kapuját. A próbatétel már folyik, lesznek természeti katasztrófák, háborúk, s az ezzel együtt járó éhezés, járvány és halál! Az Isten tiszta helyzetet akar teremteni! Az örökös békétlenséget fel akarja számolni! Káin – a még meg nemtért – leszármazottait megakarja leckéztetni! A Jézus Krisztushoz megtért emberek a Teljességet fogják Élvezni!

 21. A szeretet soha el nem fogy! Jézus születése Új fejezetet nyit az emberiség történetében. Az akkor élő emberek közül sem mindenki ismerte fel a megváltó születésének jelentőségét! De 2017 év távlatában, s a jelenben sem! Nem sok kivétel van, aki mindent, mindig Jézus követőként cselekedett volna. Én próbáltam már Jézus gondolatának megfelelően cselekedni, de mindig elrontom v. hol. Én magamról tudom, hogy a nagy lelki fájdalmak, betegségek és keserűségek közepette gyakrabban eszembe jut a Teremtő isten! (Jaj Istenem!) Mondhatnám azt is, hogy gyarló vagyok! A sírás és fájdalom melletti panaszok és gondolatok ténylegesen könnyítenek lelki terhünkön és könnyebb végezni utána a dolgunkat! Jézusnak mindent elmondhatunk, Ő mindig velünk van! A halálunkkal új szakasz kezdődik másik életünkben. Meggyötört, szétzilált testünket, a Földön, az e- világban hagyjuk és lelkünk, Isten mellett, az Ő segítségével végleges otthonra talál. Jézus nélkül, nem tudtuk volna magunkat, magatartásunk által, kihez viszonyítani. A Teremtő Isten is fontosnak tartotta a fő művének, az Ember viselkedésének megfigyelését Szent fia, Jézus Krisztus által.

 22. A szeretet soha el nem fogy! Jézus születése Új fejezetet nyit az emberiség történetében. Az akkor élő emberek közül sem mindenki ismerte fel a megváltó születésének jelentőségét! De 2017 év távlatában, s a jelenben sem! Nem sok kivétel van, aki mindent, mindig Jézus követőként cselekedett volna. Én próbáltam már Jézus gondolatának megfelelően cselekedni, de mindig elrontom v. hol. Én magamról tudom, hogy a nagy lelki fájdalmak, betegségek és keserűségek közepette gyakrabban eszembe jut a Teremtő isten! (Jaj Istenem!) Mondhatnám azt is, hogy gyarló vagyok! A sírás és fájdalom melletti panaszok és gondolatok ténylegesen könnyítenek lelki terhünkön és könnyebb végezni utána a dolgunkat! Jézusnak mindent elmondhatunk, Ő mindig velünk van! A halálunkkal új szakasz kezdődik másik életünkben. Meggyötört, szétzilált testünket, a Földön, az e- világban hagyjuk és lelkünk, Isten mellett, az Ő segítségével végleges otthonra talál. Jézus nélkül, nem tudtuk volna magunkat, magatartásunk által, kihez viszonyítani. A Teremtő Isten is fontosnak tartotta a fő művének, az Ember viselkedésének megfigyelését Szent fia, Jézus Krisztus által.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.